Termomodernizacja budynku usługowego
RED X Krzysztof Stolarski

Cel projektu:

kompleksowa termomodernizacja oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego budynku usługowego przedsiębiorstwa RED X Krzysztof Stolarski zlokalizowanego w miejscowości Skoków.

Cele projektu zgodnie z celami programu to:

 • zmniejszenie zużycia ciepła na ogrzewanie;
 • obniżenie poziomu zużycia energii w sezonie grzewczym;
 • zmniejszenie kosztów utrzymania;
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku;
 • obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej z dotychczasowych źródeł;
 • obniżenie kosztów dot. zużycia energii elektrycznej;uzyskanie niezależności w zakresie pozyskania energii elektrycznej;
 • zwiększenie świadomości wśród społeczności lokalnej w zakresie konieczności podejmowania działań proekologicznych w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Planowane efekty, efektami realizacji projektu będą:

 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 774,38 GJ/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 195,12 MWh/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2 476,81 GJ/rok
 • szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 506,23 tony równoważnika CO2/rok

 

Wartość projektu: 984 860,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 520 454,97 PLN